Op bezoek bij Wim Rouwen

10 maart 2022 in Algemeen

Wim Rouwen heeft jaren lang vrijwilligerswerk gedaan bij onze leemputten in Esbeek. Hij hielp onder andere mee met snoeien, maaien, aanleg van een bruggetje etc. Op zeker moment voelde Wim dat zijn conditie slechter begon te worden. Onderzoek wees uiteindelijk uit dat hij ongeneeslijk ziek was. Naast darmkanker waren er ook tumoren ontdekt op zijn nieren. Wat hem nu rest is de rest van zijn leven regelmatig een bezoek aan het ziekenhuis voor behandelingen, waarmee ze proberen zijn leven nog iets op te rekken. Namens onze vereniging hebben we een flinke fruitmand bezorgd bij Wim, waar hij erg blij mee was.

Wim wilde graag dat wij via de website de vereniging en de leden bedanken voor de aandacht en de fruitmand.

Dat doen we natuurlijk graag.  Maar ook wij moeten jou bedanken voor het vele werk dat je voor ons hebt gedaan. Wim wij wensen je veel sterkte toe voor de toekomst en hopen je nog lang en vaak, vissend of als vrijwilliger, te mogen begroeten aan de waterkant.