Uitzettings beleid VBC

Uitzettings beleid VBC

De taak van het VBC is de bezetting van een viswater te monitoren en indien nodig en mogelijk de visstand te verbeteren.

We zijn hiervoor tegenwoordig wel gebonden aan regels, de Kader Richtlijn Water van de Europese Unie streeft naar schoner oppervlakte water, minder meststoffen in het water en het water moet helder worden.

De Waterschappen en Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlakte water en zien er op toe dat o.a. de visstand daar geen negatieve invloed op heeft.

Daarom moeten er afspraken worden gemaakt over het uitzetten van vis.

Voor het Wilhelminakanaal hebben we toestemming gekregen van Rijkswaterstaat om ieder jaar 62 karpers uit te zetten.

We hebben ervoor gekozen om dit vorm te geven met een drie jaarlijkse onderhoudsuitzetting van 186 karpers, dat geeft minder risico op ziektes en minder transportkosten voor de aanlevering van de Karpers.

De drie grote wateren, Oosplas, Surfplas, Wolterbeekvijver en ons eigen viswater de leemputten te Esbeek laten we hier in meelopen en krijgen ook iedere drie jaar een onderhouds uitzetting.

Voor de stadswateren is dit wat lastiger, de wateren zijn eigendom van de Gemeente Tilburg, maar de Waterschappen zijn verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en daarom zullen we daarvoor afspraken moeten maken.

Dat loopt ontzettend stroef, karpers worden gezien als bodemwoelers en hebben een negatieve invloed op de helderheid van het water, dat vinden de Waterschappen.

Maar voor ons als Hengelsportvereniging is het uitzetten van karper een van de weinige dingen die we kunnen doen om onze wateren aantrekkelijk te houden voor onze leden.

Wij proberen dan ook om indien mogelijk hier toch afspraken over te maken, we zetten hierbij in op onderhouds uitzettingen, het in stand houden van de populatie zonder dat die groter wordt.

Er is geen enkele viskweker die brasem of voorn kweekt, dat is voor hun niet rendabel. Daarom is de witvis die soms aangeboden wordt afkomstig van beroepsvissers die deze vis van de grote rivieren vangt.

Dat is niet duurzaam, met het onttrekken van witvis van de rivieren voor uitzet op afgesloten wateren is dat het ene gat vullen met het andere en benadelen we andere verenigingen door hun visstand op deze manier te verslechteren.

Ook is het zo dat witvis van de rivieren groffere kieuwzeven heeft en op stilstaand water niet voldoende voedsel kan opnemen.

Daarom is het niet raadzaam om witvis uit te zetten en doen we dat dan ook niet, helaas.

Wel kunnen we af en toe wat zeelt uitzetten, maar daarvoor moet het type water wel geschikt zijn, zeelt is een planten minnende vis. Ook de zeelt wordt gezien als bodemwoeler en dus niet zo welkom bij de Waterschappen.

De Leemputten te Biezenmortel heeft een aparte status, dit water is eigendom van het Brabants Landschap en valt onder de natura 2000 gebieden.

We hebben nadat er door stropers met nette  een flinke aanslag is gepleegd op het bestand toestemming gehad om er 60 karpers bij te zetten en dat hebben we dan ook gedaan.

Ook bij deze instantie loopt de aanvraag om er onderhouds uitzettingen te kunnen doen.