Huishoudelijk reglement

Goedgekeurd op de ALV van 14 april 2022.

Huishoudelijk Reglement KEHV de Ruischvoorn Tilburg 3-2-2022