Kosten Lidmaatschap

 • Contributie voor het lidmaatschap van De Ruischvoorn (voor junioren dezelfde vergunningen als de senioren):
  • Junioren (op 1 januari van het huidige jaar nog géén 14 jaar oud) met jeugdVISpas: €16,-
  • Senioren (op 1 januari van het huidige jaar 14 jaar of ouder): €48,-
  • Senior extra vispas € 28,50
  • Eenmalige administratiekosten voor nieuwe leden:
   • Junioren: €2,5-
   • Senioren: €5,-
 • Wanneer u lid wordt van KEHV de Ruischvoorn ontvangt u een vergunningenpakket met daarin de volgende visserijdocumenten:
  • Een VBL (voorlopig bewijs van lidmaatschap), dit moet door U zelf correct ingevuld worden, een deel Stuurt U op naar Sportvisserij Nederland (die maakt aan de hand van Uw gegevens een vispas aan en verstuurd die ook naar U), het andere deel is Uw voorlopige vergunning, die is 4 weken geldig, binnen die tijd moet Sportvisserij Nederland Uw vispas naar U toe hebben gestuurd, U kunt Uw status van aanmaken van Uw vispas bekijken op HSV leden , vul hier Uw VBL nummer in.
  • Verenigingslijst van Viswateren van KEHV De Ruischvoorn, waarmee u in de viswateren van De Ruischvoorn mag vissen.
  • De Landelijke Lijst van Viswateren, waarmee u in combinatie met de Ruischvoorn-VISpas ook mag vissen in zeer vele landelijke wateren.
  • De vergunning van de Federatie Alm & Biesbosch.
  • De vergunning van de Federatie De Dongestroom.

U bent uw acceptgiro kwijt?

Maak uw contributie over op Bankrekeningnummer NL37INGB0001139298 onder vermelding van uw vispasnummer, u ontvangt uw vergunningenpakket ongeveer 7 dagen na ontvangst van het bedrag op onze rekening.