Waar staat de vereniging voor?

De vereniging heeft als doel het bevorderen en faciliteren van de mogelijkheden tot het uitoefenen van de sportvisserij in Tilburg en omgeving.

Hiervoor zijn de visrechten van diverse wateren gepacht in de regio en worden er contacten onderhouden met de verpachters van viswateren om knelpunten bespreekbaar te houden en op te lossen.

Behandelen van de gevangen vis, handhaving en controle

Wij vinden het belangrijk dat er voorzichtig wordt omgegaan met de gevangen vis.

Wij promoten het gebruik van een onthaakmat, vissen alleen met natte handen aanpakken en  hebben we het gebruik van een leefnet buiten de officiële wedstrijden op onze viswateren verboden.

Ook organiseren wij Jeugd Kijk en Doe dagen om de jeugd verantwoord te leren vissen onder begeleiding van gecertificeerde viscoaches met veel aandacht voor het goed behandelen van de gevangen vis.

We zorgen voor voldoende handhaving en contrôle rondom onze viswateren door gecertificeerde controleurs.

Wat doet de vereniging en voor wie?

We hebben diverse afdelingen die tot doel hebben om hun discipline binnen de sportvisserij te promoten, organiseren van wedstrijden, voorlichting en lezingen.

Deelname aan deze afdelingen is gratis voor onze leden.

We nemen deel aan de Meedoen Regeling van de gemeente Tilburg, zodat de vissers met een kleinere beurs ook van de hengelsport kunnen genieten.