Loodvrij vissen

**De Noodzaak van Loodvrij Vissen: Bescherming van Wateren en Dierenwelzijn**

Vissen is een geliefde bezigheid voor miljoenen mensen over de hele wereld. Het brengt ons dichter bij de natuur, biedt ontspanning en is vaak een populaire recreatieve activiteit. Echter, er is een groeiend besef van de schadelijke effecten van traditionele vismethoden, met name het gebruik van loodhoudende gewichten. In dit artikel onderzoeken we de noodzaak van loodvrij vissen, de voordelen ervan en de beschikbare alternatieven.

 

Bewustwording bij sportvissers

Lood is een zwaar metaal, schadelijk voor het watermilieu en leidt o.a. tot loodvergiftiging bij watervogels. Ook voor mensen kleven ernstige en directe gezondheidsrisico’s aan het gebruik en verwerken van lood. Sportvissers komen in contact met lood via de huid, maar ook via de slijmvliezen (bij het dichtbijten van loodhageltjes) of via de luchtwegen (zodra lood wordt gesmolten en gegoten). Bij het gieten van lood komen schadelijke looddampen vrij die onbedoeld kunnen worden ingeademd of kunnen neerslaan in de omgeving. Sportvisserij Nederland, de Unie van Waterschappen en de ministeries van LNV, VWS en I&W zetten daarom in op de transitie naar milieuvriendelijke alternatieven.

 

Green Deal Sportvisserij Loodvrij

De samenwerkingsovereenkomst heeft hetzelfde doel als de Green Deal Sportvisserij Loodvrij, waar van 2018 t/m 2021 aan is gewerkt: een volledig loodvrije sportvisserij in 2027. De focus ligt hierbij op het voortzetten van de bewustwordingscampagne van de gevolgen van loodgebruik voor mens en milieu. Daarnaast wordt ingezet op maatregelen op Europees niveau om het gebruik van vislood verder terug te dringen.

**Milieuschade en Gevaren voor Dieren**

Het gebruik van lood kan ernstige schade aan het milieu veroorzaken. Wanneer vissers hun lijnen breken of hun gewichten verliezen tijdens het vissen, blijft het lood vaak achter in waterwegen. Dit leidt tot vervuiling van waterbronnen en bodemsedimenten. Loodverontreiniging heeft een verwoestend effect op aquatische ecosystemen, waarbij vissen, vogels en andere dieren het risico lopen vergiftigd te worden door loodinname.

Bovendien kunnen vissen per ongeluk loodhoudende aasjes inslikken, met potentieel dodelijke gevolgen. Dit geldt vooral voor roofdieren die zich voeden met prooivissen die zijn gehaakt aan loodhoudende aasjes. De inname van lood kan leiden tot interne verwondingen, vergiftiging en uiteindelijk de dood van deze dieren.

**Voordelen van Loodvrij Vissen**

Het verminderen van het gebruik van lood in de visserij biedt tal van voordelen voor het milieu en het dierenwelzijn. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn:

1. **Bescherming van Aquatische Leefgebieden:** Door over te stappen op loodvrije alternatieven verminderen we de vervuiling van waterwegen en beschermen we de leefgebieden van vissen en andere waterdieren.

2. **Behoud van Soorten:** Het verminderen van loodverontreiniging helpt bij het behoud van kwetsbare vissoorten en andere waterorganismen die anders zouden lijden onder de schadelijke effecten van loodvergiftiging.

3. **Bevordering van Duurzame Visserij:** Loodvrij vissen draagt bij aan de ontwikkeling van duurzamere visserijpraktijken, die essentieel zijn voor het behoud van gezonde vispopulaties op lange termijn.

Voor ons als vissers een must om ook in de toekomst nog te mogen vissen!

**Alternatieven voor Loodhoudende Materialen**

Gelukkig zijn er verschillende alternatieven beschikbaar voor  gewichten. Enkele populaire opties zijn:

1. **Tungsten:** Tungsten is een prima alternatief voor lood vanwege zijn hoge dichtheid  van 19,25 g/cm³ (lood 11,3 g/ cm³. Het is milieuvriendelijker en veroorzaakt minder schade aan waterwegen en ecosystemen.

Het nadeel is dat het een duur metaal is 80 €/kg tov 2,99 €/kg voor lood, dus alleen betaalbaar voor kleinere gewichten.

2. **Bismut** Bismut is een ander alternatief dat steeds meer wordt gebruikt in plaats van lood. Het is niet giftig en heeft vergelijkbare eigenschappen als lood (dichtheid 9,80 g.cm-3), waardoor het een geschikte vervanger is voor vislijnen en gewichten.
Prijs, ca 24 euro per kilo, dus 8 keer zo duur als lood.

  1. **Biologisch afbreekbare materialen:** Sommige fabrikanten bieden gewichten aan die zijn gemaakt van biologisch afbreekbare materialen, zoals maïszetmeel of PLA (polymelkzuur). Deze materialen breken af na verloop van tijd en veroorzaken minimale schade aan het milieu. Maar het weegt maar 1/10 van lood dus dat gaan hele grote brokken worden om wat gewicht te krijgen.

 

  1. **kiezelstenen** hebben een soortelijk gewicht van ca 1,6 g/ cm³, dus je moet er een flinke steen aan hangen om onder water nog een prikkend gewicht (voor bijv. karpervissen) te hebben.

 

  1. **composiet materialen** bijvoorbeeld beton gemengd met andere materialen met een hoog gewicht en kunsthars. Maar ook deze optie heeft geen hoge dichtheid.

**Conclusie**

 

De achtergrond van het verschil tussen lood en loodvrij.

Hier komt een stukje natuurkunde aan te pas, met name de wet van Archimedes: de opwaartse kracht is gelijk aan het gewicht van de verplaatste vloeistof.

Even simpel uitgelegd, om een gelijkwaardig gewicht te krijgen van lood ten opzichte van loodalternatieven zullen die een stuk groter moeten zijn.

Het volume bepaalt de hoeveelheid water die wordt verplaatst en dat moet je van het gewicht aftrekken om te weten wat je verzwaring op je lijn onder water weegt en voor je prik zorgt (met name bij karpervissen met grotere gewichten).

dus een stuk lood van 124.2 gram weegt onder water 112.6 gram

loodvrij composiet (kan per product anders zijn) een stuk van 75 gram weegt onder water maar 55.1 gram.

Loodvrij vissen is niet alleen een ethische keuze, maar ook een noodzakelijke stap om onze waterwegen te beschermen en het dierenwelzijn te waarborgen. Door over te stappen op loodvrije alternatieven en bewust te zijn van de impact van onze visserijpraktijken, kunnen we bijdragen aan het behoud van gezonde aquatische ecosystemen en de sportvisserij voor toekomstige generaties.

 

Voor de sportvisser zijn er ook nadelen, werpen met grote brokken lood alternatieven gaat ten koste van werpafstand en de plons die het maakt is ook een stuk groter.

Kleine loodhagels voor de witvissers zijn moeilijk te maken, de meeste materialen zijn een stuk harder dan lood en de kans dat de lijn beschadigd raakt of dat je de hagel verliest zijn daardoor een stuk groter.

 

Voor de producenten van vislood ligt hier ook een taak om vol in te zetten op alternatieven en de betaalbaarheid ervan, wat er nu wordt aangeboden is een stuk duurder dan lood en dat draagt ook niet bij aan het overstappen op loodvrij vissen.

 

Maar hoe dan ook, in 2027 wordt loodvrij vissen een feit, dus oriënteer je op de alternatieven die voorhanden zijn en ga er mee aan de slag.

Wil je nog meer weten over loodvrij vissen kijk dan hier: https://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/26512/loodverbod-europees-regelen-niet-via-lokaal-verbod.html