Afbeelding
KEHV de Ruischvoorn

Water & beheer

Water & beheer

De Ruischvoorn heeft een VBC (Visstandsbeheercommissie), die zich bezig houd met het onderhoud van onze viswateren.

Afbeelding

Activiteiten Visstandsbeheercommissie

Visserijkundig onderzoek, bereikbaarheid viswater en uitzettingsbeleid zijn onze kerntaken.

Ten aanzien van het uitzetten van vis zijn we tegenwoordig aan strenge regels gebonden, de Kader Richtlijn Water van de EU.

Hierin is bepaald wat de waterkwaliteit moet zijn en dat heeft meteen zijn impact op de visstand.

De Ruischvoorn is pachter van een viswater, de Waterschappen hebben het beheer van het water en om vis uit te mogen zetten op een water hebben we toestemming nodig van het Waterschap.

Er vind volop overleg plaats tussen beide Waterschappen en de Gemeente om duidelijk te krijgen wat de doelen van diverse wateren zijn en wat dit betekend voor de visstand.