Afbeelding
KEHV de Ruischvoorn

Water & beheer

Water & beheer

De Ruischvoorn heeft een VBC (Visstandsbeheercommissie), die zich bezig houd met het onderhoud van onze viswateren.

Afbeelding

Activiteiten Visstandsbeheercommissie

Visserijkundig onderzoek, bereikbaarheid viswater en uitzettingsbeleid zijn onze kerntaken.

Ten aanzien van het uitzetten van vis zijn we tegenwoordig aan strenge regels gebonden, de Kader Richtlijn Water van de EU.

Hierin is bepaald wat de waterkwaliteit moet zijn en dat heeft meteen zijn impact op de visstand.

Het water moet helder worden en minder meststoffen bevatten, dat staat in die richtlijn, dat betekend minder voeding voor de vissen en er mag maar een vastgesteld gewicht aan vis per hectare zitten, dat is per watertype verschillend, voor veel wateren in en rond Tilburg ligt dat op zo`n 400 kg per hectare.

Gemeente Tilburg is eigenaar van de meeste stadswateren, De Ruischvoorn is pachter van viswater, de Waterschappen hebben het beheer van het water en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Om vis uit te mogen zetten op een water hebben we toestemming nodig van het Waterschap en moeten we een reële inschatting kunnen geven van de bezetting van een water en het argument waarom er vis bij zou moeten.

De Waterschappen op hun beurt willen echter liever niet alle wateren als viswater bestempelen en vaak worden karper en brasem als bodem woelers bestempeld en onwenselijk geacht omdat dan het water troebel wordt.

Waterschappen willen ook ruimte voor amfibiën en ecologische vijvers.

Er vind volop overleg plaats tussen beide Waterschappen en de Gemeente om duidelijk te krijgen hoeveel vis er op de diverse wateren mag zitten en wat dit betekend voor de het uitzetbeleid.

Dat is helaas een langdurig proces en zolang er geen toestemming is om ergens wat vis uit te zetten kunnen we dat ook niet doen.

Door de aanwezigheid van aalscholvers op vele wateren en het gemak waarmee ze vis vangen in helder water is het mager gesteld met witvis op vele wateren, uitzetten van witvis op deze wateren, als dat al zou mogen heeft weinig zin, die worden in no time weer weggevreten.

En het aankopen van witvis is ook geen zuivere koffie vinden wij, er is geen viskweker die witvis kweekt, daar is niks aan verdiend, die kopen ze van beroepsvissers die ze op wateren bij andere verenigingen met een beroepsvergunning wegvangen.

Ook is het zo dat de viskwekers/handelaars nog maar zelden voorn kunnen leveren.

Dus als we ergens vis uit mogen zetten, zoals bijvoorbeeld de vijver bij de Centaurusweg dan zijn dat kleine karpertjes, die zijn redelijk veilig voor een aalscholver.

Dus zoals je hebt kunnen lezen is het uitzetten van vis niet een kwestie van geld maar van regels, maar we werken er hard aan om toch zoveel mogelijk wateren beter met vis te kunnen gaan bezetten.