Afbeelding
Wilgentakken gesnoeid

Die zullen worden gebruikt voor het vissenbos.

Aanleg vissenbos in het Sweelinckpark

26 februari 2023 in Visstandsbeheer

Om te proberen de visstand te verbeteren zullen we een vissenbos aanleggen, doel is de vis te beschermen tegen aalscholvervraat zodat er op een natuurlijke manier meer jonge vis kan overleven.