Afbeelding
We willen graag de wedstrijd nog verder verbeteren.

Het invullen van deze enquête zou ons daar bij kunnen helpen.

Enquête Big Challenge

We merken dat er minder animo is voor deze wedstrijd, vroeger zat de wedstrijd in no time vol.

Dat was vorig jaar en dit jaar niet zo, dat vinden we jammer.

Wat kunnen we doen om de wedstrijd aantrekkelijker te maken zodat de deelname weer zal stijgen?

Daarvoor kunnen we jouw input goed gebruiken.

De inzendingen zijn anoniem en de resultaten zullen in een later stadium worden gedeeld.

Bij voorbaat dank voor de tijd die je nam om dit in te vullen.