Opstart clubwedstijden per 1 juni

26 mei 2020 in Concours

We zijn er uit. Vanaf juni mogen er onder bepaalde voorwaarden weer clubwedstrijden worden gehouden.

Van de zomeravondwedstrijden hebben we besloten om die van 3 in te korten naar 2 wedstrijden welke allebei in Esbeek worden vervist. 3 juni vervalt. En 10 en 17 juni wordt dus in Esbeek gevist. Zomeravondkampioen wordt degene die over beide wedstrijden samen het beste resultaat behaalt. Beide wedstrijden alleen op gewicht.

De speciale Corona-voorwaarden zijn allemaal verwerkt in onderstaand protocol.

De belangrijkste voor inschrijving zijn:

 • Voor elke wedstrijd wordt er een uitnodiging verstuurd
  • Bij de uitnodiging van de wedstrijden wordt dit protocol meegestuurd.
  • Inschrijvingen kan alleen per email naar kebr@home.nl, onder vermelding hoe je inschrijfgeld wordt betaald (storting of met gesloten envelop).
  • De limiet op het maximaal aantal deelnemers is 30 stuks, dus geldt VOL =VOL.
  • Je kunt je pas inschrijven vanaf 1 juni 18.00 uur voor de wedstrijd van 10 juni onder vermelding hoe je inschrijfgeld wordt betaald (storting of met gesloten envelop). Inschrijvingen die vóór dit tijdstip binnenkomen zullen niet worden geaccepteerd. (Je kunt dus ook niet voor het hele jaar in een keer voor alle wedstrijden inschrijven.) Einde inschrijvingstermijn is maandag 8 juni 20.00 uur. Betaling van het inschrijfgeld bij voorkeur via storting op de rekening van de concourscommissie, rekeningnummer NL69 SNSB 0851129005 onder vermelding van naam deelnemer en welke wedstrijd het betreft, of met een gesloten enveloppe met daarin precies gepast het inschrijfgeld en waar ook naam deelnemer en betreffende wedstrijd op is vermeld, bij aankomst direct overhandigen aan de wedstrijdleider.
  • De basisregels Corona preventie gelden hier, voor zover van toepassing, uiteraard ook. Iedere deelnemer dient zich aan deze regels te houden, dus heb je klachten blijf thuis, houdt minimaal 1,5 meter afstand, vermijd drukte, hoest of nies in je ellenboog, schud geen handen en was of ontsmet je handen. De concourscommissie zorgt dat er handgel aanwezig is.
  • Bij elke wedstrijd wordt een Corona-cöordinator aangewezen Zijn of haar taak is om toezicht te houden op de naleving van de algemene Corona-maatregelen en naleving van dit protocol en corrigerend op te treden waar nodig. (Hij of zij kan dus mensen met ziekteverschijnselen naar huis sturen!!!)
  • Concourscommissie gaat met de auto centraal op parkeerplaats staan en andere deelnemers rondom parkeren
  • Kom niet te vroeg (maar ook niet te laat) naar het viswater. Houdt zoveel mogelijk de tijd aan die wij in de uitnodiging noemen. Graag je visspullen alvast uitladen en op je viskar plaatsen zodat je na het trekken van je nummer direct kunt vertrekken naar je visstek. Eventueel mag de viskar al langs het pad worden geplaatst bij het viswater, maar ga daarna direct terug naar je auto en wacht daar tot je nummer is getrokken.
  • Het loten van de steknummers verandert ook iets. Aan de waterkant trekt iemand van de concourscommissie de nummers, zodra je naam wordt afgeroepen kom jij je kaart met plaatsnummer halen. Direct daarna pak je zo snel mogelijk je visspullen en loopt direct naar je nummer. Blijf niet onderweg bij iemand anders even staan kletsen, maar loop gelijk door naar je visplaats en stel op je visstek zo op dat andere vissers met hun viskar je nog kunnen passeren. Pas als de visser met zijn visspullen naar zijn visstek is vertrokken, mag de volgende zijn nummer komen halen. Het zal dus wat langer duren.
  • Vissers die hulp nodig hebben om hun spullen naar de visplaats te brengen, mogen daarmee uiteraard worden geholpen. Bij de verdere opbouw is geen hulp toegestaan.
  • Tijdens de wedstrijden mogen er geen toeschouwers binnen het vak (2 meter rondom de viskist) van de visser komen. Dat betekent voor Esbeek dus dat er niemand mag rondlopen! Er worden dus geen toeschouwers toegelaten.
  • Blijf gedurende de gehele wedstrijd, inclusief voorbereidingstijd en opruimtijd op je visstek. Ga ook niet even bij je buurman staan kletsen.
  • Na het laatste signaal bij einde wedstrijd kun je beginnen met opruimen en inpakken van je visspullen. Maar blijf op je visstek en ga niet bij je buurman of andere visser staan kletsen. We komen zo snel mogelijk wegen. Zorg wel dat er ruimte overblijft voor andere vissers om met hun kar achter je langs te kunnen rijden.
  • Weegprocedure: Er komt 1 persoon om te wegen en 1 persoon om de wedstrijdkaarten in te vullen. De visser zelf haalt zijn leefnet uit het water en geeft de bovenste ring aan de weger, pakt zelf de onderste ring strekt zijn leefnet zodat de vissen gemakkelijk uit het leefnet in het weegnet glijden en de afstand tussen visser en weger gewaarborgd blijft. (Gebruik van een leefnet van minimaal 2,5 meter is al verplicht, dus afstand houden is mogelijk). Tip: gebruik een leefnet waar je doorheen kan kijken, dan zie je snel of je alle vissen en ook kleine visjes hebt overgeschud.
  • Als je vis gewogen en geteld is en de weegploeg naar de volgende visser gaat, pak je je visspullen en vertrek je naar je auto. Kom je dan langs andere vissers, blijf ook dan niet staan om te kletsen maar loop door naar je auto en laad je visspullen in.
  • Indien mogelijk vertrek je direct daarna en blijf niet hangen op de parkeerplaats. Als je niet kunt vertrekken omdat bijvoorbeeld je auto is ingesloten door andere auto’s, wacht dan tot je wel weg kunt en vertrek dan zo snel mogelijk.
  • De uitslag wordt indien mogelijk nog dezelfde dag op de Website geplaatst.
  • Zolang we met de Coronamaatregelen rekening moeten houden, mogen we geen prijsuitreiking doen in ons clublokaal. Prijsuitreikingen worden dan op een nader te bepalen tijdstip in het najaar gedaan.
 • Tot besluit: Niemand is blij met de huidige situatie omtrent het Coronavirus en de daarbij behorende regels. Toch doen wij een beroep op jullie allemaal om je strikt aan deze regels te houden en er daarmee voor te zorgen dat we zo min mogelijk risico lopen om tijdens uitoefening van onze hobby ziek te worden of het virus verder te verspreiden.  Onze Corona- cöordinator heeft een controlerende rol en zal waar nodig waarschuwen. Bij escalatie of grove overtredingen zal hij melding maken bij de Concourscommissie of het Bestuur en volgen er disciplinaire maatregelen. Denk aan verdere uitsluiting van deelname of complete annulering van alle verdere wedstrijden. En realiseer je wel dat er door de overheid kan worden gecontroleerd op handhaving van de regels en bij overtreding kunnen ze besluiten om de toegang tot een viswater te verbieden, wat betekent dat er niet meer gevist mag worden.Aanwezig in Esbeek op zijn vroegst om 18.00 uur. Start loting steknummers 18.15 uur. Start wedstrijd 19.30 uur. Vissen tot 21.30 uur.

 

Voor de tweede zomeravond-wedstrijd op 17 juni en het Koningsvissen op 5 juli komt nog een aparte uitnodiging waarop wordt aangegeven vanaf wanneer er kan worden ingeschreven.

 

Voor de wedstrijden in België weten we nog niet of en wanneer deze doorgaan. Op dit moment zijn de grenzen met België nog dicht. Zodra die open gaan zullen we eerst met de contactpersonen verder moeten afspreken wat hun mogelijkheden zijn, zodra wij meer weten zullen wij dit ook aan jullie laten weten.

 

Tot besluit: we hebben van de Gemeente Hilvarenbeek toestemming om deze clubwedstrijd op basis van deze voorwaarden te houden. Het zou zomaar kunnen dat zij iemand sturen om te controleren. Houdt je dus aan de regels in het protocol.

 

Veel visplezier.