Wedstrijdprogramma 2021

9 februari 2021 in Algemeen

Vis wedstrijden KEHV de Ruischvoorn in 2021. 

 

nnb Maart België-Nederland 

Viswater de Aalscholver in Rijkevorsel aanvang 10.00 uur beknopt reglement: 

vissen op gewicht (brasem) met vaste hengel en elastiek (geen pullakit) – onthaken in emmer en in het net plaatsen met schepnet – hengellengte 10 mtr en hengel en lijn 16 mtr – leefnetten van de club. Inschrijfgeld 6 euro max 25 vissers rest reglement op site van de Aalscholver. 

11 April onderlinge tussen KEHV de Ruischvoorn en De Sportvissers Oisterwijk 

Uitwisseling met onze bevriende sportvissers uit Oisterwijk viswater Wilhelminakanaal Beekse Bergen vissen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Reglement en inschrijfgeld wordt nog bekend gemaakt. Prijsuitreiking in Ruischvoorn Home. 

nnb April eerste wedstrijd in Beerse (eerste wedstrijd visser van het jaar 2021) 

Viswater “het Witven” in Beerse aanvang 10.00 uur beknopt reglement: 

vissen op gewicht (karper) met vaste hengel en elastiek (pullakit toegestaan) – onthaken in emmer max 1ltr made/caster-2 blikjes maïs – cuppen mag – korrel van de club-kunstaas in welke vorm verboden. Flavouren van korrel/made/maïs verboden. Alleen Ruischvoorn leden. Inschrijfgeld 6 euro. 

25 April Vrije Wedstrijd (tweede wedstrijd visser van het jaar 2021) 

Viswater Wilhelminakanaal Beekse Bergen vissen van 9.00 uur tot 13.00 uur trekking nrs om 7.30 uur aan de waterkant, vissen op gewicht. Hengelkeuze vrij, inschrijfgeld 6 euro. Prijsuitreiking in Ruischvoorn Home. 

16 Mei Voorjaarswedstrijd (derde wedstrijd visser van het jaar 2021) 

Viswater Leemputten te Esbeek vissen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Samenkomst en loting op het parkeerplaatsje aan het water om 7.30 uur. Vissen op dubbel klassement stuks en gewicht welke worden omgezet in klassementspunten. Inschrijfgeld 6 euro.  Prijsuitreiking in Ruischvoorn Home. 

2 Juni eerste zomeravondwedstrijd (vierde wedstrijd visser van het jaar 2021) 

Viswater Leemputten te Esbeek vissen van 19.30 uur tot 21.30 uur, samenkomst en loting op het parkeerplaatsje aan het water om 18.30 uur. Vissen op gewicht. Elke wedstrijd heeft een afzonderlijke prijsuitreiking. Prijsuitreiking in Ruischvoorn Home na de derde wedstrijd inschrijfgeld 6 euro 

9 Juni tweede zomeravondwedstrijd (vijfde wedstrijd visser van het jaar 2021) 

Viswater leemputten te Esbeek vissen van 19.30 uur tot 21.30 uur, samenkomst en loting op het parkeerplaatsje aan het water om 18.30 uur. Vissen op gewicht, ook deze wedstrijd heeft een afzonderlijke prijsuitreiking. Prijsuitreiking in Ruischvoorn Home na de derde wedstrijd 

Inschrijfgeld 6 euro 

16 Juni derde zomeravondwedstrijd (zesde wedstrijd visser van het jaar 2021) 

Viswater Leemputten te Esbeek vissen van 19.30 uur tot 21.30 uur samenkomst en loting op het parkeerplaatsje aan het water om 18.30 uur. Vissen op gewicht, Prijsuitreiking in Ruischvoorn Home na deze wedstrijd. Inschrijfgeld 6 euro. 

nnb Juni België-Nederland 

Viswater de Aalscholver in Rijkevorsel aanvang 10.00 uur beknopt reglement: 

vissen op gewicht (brasem) met vaste hengel en elastiek (geen pullakit) – onthaken in emmer en in het net plaatsen met schepnet – hengellengte 10 mtr en totaal hengel en lijn 16 mtr –  leefnetten van de club. Inschrijfgeld 6 euro max 25 vissers rest reglement op de site van de Aalscholver. 

 

 

26 Juni België-Nederland in Emblem 

Viswater Bollaakweg 1b in Emblem aanvang 10.00 uur. Hoog in vissen verboden. Korrels van de club, reglement op site van Sasvrienden, in de pauze is er een uitgebreid buffet (voor de vissers betaald door de Ruischvoorn) Inschrijfgeld 6 euro max 25 vissers. Supporters zijn welkom, ook daarvoor is tegen betaling eten te bestellen, mits van te voren aangemeld (kosten dagprijs). 

4 Juli Koningsvissen (zevende wedstrijd visser van het jaar 2021 

Viswater Leemputten te Esbeek vissen van 9.00 uur tot 13.00 uur. Samenkomst en loting op parkeerplaats aan het water om 7.30 uur. Koning is diegene met de meeste aantal gevangen vissen en Kampioen is diegene die de minste klassementspunten op stuks en gewicht heeft. Prijsuitreiking in ons Ruischvoornhome. Inschrijfgeld 6 euro. 

nnb Augustus tweede in Beerse (achtste wedstrijd visser van het jaar 2021) 

Viswater het Witven in Beerse aanvang 10.00 uur beknopt reglement: 

vissen op gewicht (karper) met vaste hengel en elastiek (pullakit toegestaan) – onthaken in emmer of onthaakmat – max 1ltr made/caster-2 blikjes maïs – cuppen mag – korrel van de club – kunstaas in welke vorm verboden, flavouren van korrel/made/maïs verboden. Alleen Ruischvoornleden inschrijfgeld 6 euro. 

12 September Najaar wedstrijd (negende wedstrijd visser van het jaar 2021) 

Viswater Leemputten in Esbeek vissen van 9.00 uur tot 13.00 uur. Samenkomst en loting op parkeerplaats aan het water om 7.30 uur. Kampioen is diegene die de minste klassementspunten op stuks en gewicht heeft. Prijsuitreiking in ons Ruischvoornhome. Inschrijfgeld 6 euro. 

3 Oktober tweede vrije wedstrijd (tiende wedstrijd visser van het jaar 2021) 

Viswater Wilhelminakanaal Beekse Bergen Vissen van 9.00 uur tot 13.00 uur. Samenkomst en trekking plaatsnummers vanaf 7.30 uur aan de waterkant. Vissen op gewicht. Hengelkeuze vrij. Inschrijfgeld 6 euro Prijsuitreiking in ons Ruischvoornhome  

9 Oktober België-Nederland in Emblem 

Viswater Bollaakweg 1b in Emblem aanvang 10.00 uur. Hoog in vissen verboden. Korrels van de club, reglement op site van Sasvrienden. In de pauze is er een uitgebreid buffet (voor de vissers betaald door de Ruischvoorn) Inschrijfgeld 6 euro max 25 vissers. Supporters zijn welkom, ook daarvoor is tegen betaling eten te bestellen, mits van te voren aangemeld (kosten dagprijs).  

Hierna komt een beknopte uitleg van de veranderingen. 

Uiteraard kan de agenda nog beïnvloed worden door de gang van zaken rondom de Corona Besmettingen. 

Witven Beerse en Aalscholver Rijkevorsel hebben ivm Corona nog geen data vastgelegd vandaar nnb 

Clubwedstrijd Zuidwest Nederland is komen te vervallen vandaar de uitwisseling met onze bevriende vissers uit Oisterwijk (moet nog overleg komen over reglement en inschrijfgeld en eventuele vervangende wedstrijd van Zuidwest Nederland die zijn nl een andere opzet aan het bedenken) 

Derde zomeravond wordt voorlopig gepland op Esbeek dit ivm het naleven en controle van een eventueel Coronareglement.