Reglement Big Challenge 2020

10 maart 2020 in Algemeen

Reglement Big Challenge

Datums: 7 t/m 10 mei 2020

Aanvang loting: donderdag  7 mei 17:00u bij Clubgebouw KEHV de Ruischvoorn,

Centaurusweg 140, 5015 TA Tilburg

Einde: zondags 12:00u

 

 

 1. De stekken zijn uitgezet met nummers. Het koppel mag 25 meter links van deze markering  tot 25 rechts van deze markering hun stek opbouwen. De hengels dienen binnen deze 50 meter geplaatst te zijn. De lijnen/haakmontages mogen buiten deze zone gebracht worden.
 2. De wedstrijdleiding bepaalt of een stek door omstandigheden niet bevisbaar is en pas dan zal er een nieuwe stek worden toegewezen.
 3. Er mag per koppel met maximaal 4 hengels gevist worden.
 4. Per koppel dient met te gebruiken: 1 deugdelijke en voldoende dikke onthaakmat, een stevige weegzak, voldoende ruime bewaarzakken.
 5. Nachtvissen is toegestaan echter dient men wel te beschikken over een karpertent en zijn recreatietenten verboden. Denk eraan dat we een voorbeeld willen zijn voor de karpervissers, dus let op dat Uw stek er netjes uit ziet en zet geen voorraden drank in het zicht en beperk U tot 2 tenten per koppel! Op die plaatsen waar zich een grasveld / gazon bevind is een grondzeil verboden! U dient echter geen overlast aan omwonenden te veroorzaken tijdens het nachtvissen.
 6. Het maken van kampvuren is verboden.
 7. Het gebruik van voerboten en rubberboten is toegestaan.
 8. Er is geen voerbeperking. Wij raden u aan om echter niet overdreven te storten met voer.
 9. U dient elke gevangen karper in voldoende diep water te zakken en dusdanig te plaatsen dat de vis geen schade kan oplopen. U stuurt de controleur van uw sector een SMS met de tekst: Vangst, en uw steknummer. De controleur zal zo snel als mogelijk is de vis komen wegen en noteren. Wegen geschied met de weegschaal van de controleur. U  draagt zorg voor een degelijke weegzak. Er kan een vangst SMS gestuurd worden tot het  tijdstip dat de wedstrijd eindigt plus 1 minuut.
 10. U laat uw stek schoon achter en neemt uw vuil mee naar huis. Er wordt een vuilniszak verstrekt door de organisatie. Gebruik deze ook!
 11. De organisatie/ alsmede de vereniging  is op geen enkel punt aansprakelijk voor elke vorm van schade of letsel.
 12. Bij het niet opvolgen van bovenstaande of van de aanwijzingen van uw sector controleur volgt onmiddellijke schorsing. Er is dan geen sprake van restitutie van het inschrijfgeld.