Algemene Ledenvergadering 2020 zal worden gehouden op 23 april 20.00 uur

10 maart 2020 in Algemeen

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus heeft het Bestuur besloten om de vergadering te verzetten, let wel, indien de corona affaire nog niet stabiel is kan de datum nog gewijzigd worden.

Dat zal dan tijdig hier te lezen zijn.

De agenda blijft gelijk.

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering 2019
 3. Mededelingen
 4. Bestuursverslag 2019
 5. Financieel verslag 2019
 6. Begroting 2020
 7. Verslag Kascontrolecommissie
 8. Verkiezing Lid Kascontrolecommissie
 9. Vaststelling contributie 2021
 10. Bestuursverkiezing: verkiesbaar Ben Stoopen als secretaris
 11. Verslagen diverse afdelingen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting