Buiten wedstrijden geen leefnet gebruiken.

27 april 2020 in Algemeen

Het blijkt dat nog niet iedereen kennis heeft genomen dat het gebruik van een leefnet, bewaarzak of andere methodes om vis te bewaren per 1 januari niet meer is toegestaan in de viswateren van K.E.H.V. de Ruischvoorn. Dus alle gevangen vis moet direct na het onthaken worden teruggezet in het zelfde viswater. Uitzondering op deze regel zijn officiële viswedstrijden. Bij die wedstrijden is het gebruik van een fijnmazig leefnet van minimaal 2,5 meter lengte volgens onderstaande leefnetcode toegestaan.

De Leefnetcode schrijft het volgende voor:

A. Een goed leefnet heeft de volgende eigenschappen:

•diameter van 40 cm of meer
•lengte van 2,5 meter of meer
•maaswijdte van maximaal 6 mm
•knooploos gemaakt
•van zacht materiaal
•voorzien van voldoende hoepels om het goed uit te leggen

B. De sportvisser dient er tijdens het vissen voor te zorgen dat:

•een zo groot mogelijk deel van het net onder water ligt, zodat de vis het complete volume kan benutten;
•het leefnet bij voorkeur horizontaal gestrekt in het water ligt;
•golven geen vat op het leefnet hebben;
•de vis zo kort mogelijk in het leefnet verblijft;
•er niet te veel vis in het leefnet zit;
•het leefnet na het vissen voorzichtig wordt leeggemaakt.