Afbeelding
De karpervangsten in Esbeek vallen tegen de laatste jaren.

Wat gaan we daar aan proberen te doen.

Aanpassingen Leemputten Esbeek

22 september 2019 in Visstandsbeheer
We weten allemaal dat er een aantal jaar geleden een flinke karpersterfte is geweest op dit water, waardoor een groot deel van het oude bestand aan karper is verloren gegaan.
Hierdoor is het karakter van dit water totaal veranderd, er zit een beduidend lager aantal karpers, met wel een hoger gemiddeld gewicht op dan vroeger, daardoor is er minder voedsel nijd onder de karpers en zijn ze moeilijker te vangen.
Nu is het niet zo simpel dat we er gewoon veel meer karper op kunnen zetten, het water heeft een bepaalde draagkracht, dat wil zeggen hoeveel kg vis per hectare kan een water hebben met betrekking tot voedsel, zuurstof en meststoffen (nitraten en fosfaten).
Voor dit type water is dit vastgesteld op 400 kg per hectare, het water is 2 hectare groot, dus dat betekend dat er totaal 800 kg vis kan zitten.
De witvis en snoekstand is goed dus dat is al een flink deel aan kilo`s.
Het aantal karpers dat er zit is moeilijk in te schatten, de berekeningen hebben we wel, ca 125, maar aan dat aantal wordt door vele vissers getwijfeld door de lage vangstcijfers.
Maar stel dat het er 70 zijn met een gemiddeld gewicht van 5 kg (is waarschijnlijk nog hoger) dan is dat al 350 kg.
Wat we ook zeker daarin mee moeten nemen zijn de lage waterstanden de laatste twee jaar.
Dus een grote uitzetting is onverantwoord.
Met een aantal vrijwilligers die de Leemputten onderhouden is twee keer een overleg geweest over het verbeteren van de situatie.
Uiteindelijk is er besloten dat we in november ca 50 twee zomerige schubkarpers gaan uitzetten (K2, ca 1 kg per stuk, 50 kg totaal), in september 2020 zal worden geëvolueerd wat de effecten daarvan zijn geweest.
Natuurlijk heeft deze uitzetting invloed op de groeikansen van de karpers,  maar we hopen dat dit het vangen van een karper een boost gaat geven.

 

Dit jaar is er opvallend weinig blauwalg geweest ten opzichte van vorig jaar en er was zelfs sprake van plantengroei, dat is een goed signaal.
We denken dat dit toch te maken heeft met het inzetten van coccolietenkrijt waardoor het bodemslib flink is afgenomen en de kansen voor waterplanten om te kunnen wortelen aanzienlijk zijn verbeterd.
Om de doorstroming op het water te verbeteren zal er een doorsteek worden gemaakt tussen het eerste en het tweede putje, die zal worden voorzien van een stevige brug zodat we nog steeds met zwaarder materiaal, (bijv voor onderhoud)  bij het water kunnen komen.
De doorsteek zal zo worden gemaakt dat er geen bomen hoeven te worden gerooid, de uitvoering zal voor het komende voorjaar plaatsvinden.
bij de blauwe lijn zal een doorsteek worden gemaakt.
VBC
Fons Jonkers