Afbeelding
Er is plaats voor 51 koppels.

Geef je op voor dit geweldige evenement

Big Challenge 2023

Reglement Big Challenge Datums: 27 April t/m 30 april 2023

Wedstrijd wordt gehouden op het Wilhelminakanaal, vanaf Dongen tot aan Best.

Aanvang: donderdag 27 april 13:00 uur Loting bij Clubgebouw KEHV de Ruischvoorn Centaurusweg 140, 5015 TA Tilburg Einde: zondags 10:00u

1.De stekken zijn uitgezet met nummers. Het koppel mag 25 meter links van dezemarkering tot 25 rechts van deze markering hun stek opbouwen. De hengels dienenbinnen deze 50 meter geplaatst te zijn. De lijnen/haakmontages mogen buiten deze zone gebracht worden.
2.De wedstrijdleiding bepaalt of een stek door omstandigheden niet bevisbaar is en pas dan zal er een nieuwe stek worden toegewezen.
3.Er mag per koppel met maximaal 4 hengels gevist worden.
4.Per koppel dient men te gebruiken: 1 deugdelijke en voldoende dikke onthaakmat, een stevige weegzak, voldoende ruime bewaarzakken.
5.Nachtvissen is toegestaan echter dient men wel te beschikken over een karpertent en zijn recreatietenten verboden. Denk eraan dat we een voorbeeld willen zijn voor de karpervissers, dus let op dat Uw stek er netjes uit ziet en zet geen voorraden drank in het zicht en beperk U tot 2 tenten per koppel! Op die plaatsen waar zich een grasveld /gazon bevind is een grondzeil verboden! U dient echter geen overlast aanomwonenden te veroorzaken tijdens het vissen.
6.De stekken zijn berekend op 2 keer een tentoppervlakte van een cirkel met eendoorsnede van 2.5 meter, past je tent daar niet op dan is dat geen geldige reden om eenaanvraag te doen om een andere stek te krijgen.
7.Het maken van kampvuren is verboden.
8.Het gebruik van voerboten en rubberboten is toegestaan.
9.Er is geen voerbeperking. Wij raden u aan om echter niet overdreven te storten metvoer.
10.U dient elke gevangen karper in voldoende diep water te zakken en dusdanig te plaatsen dat de vis geen schade kan oplopen. U belt de controleur van uw sector en geeft uw vangst en uw steknummer door. De controleur zal zo snel als mogelijk is de vis komen wegen en noteren. Wegen geschied met de weegschaal van de controleur. U draagt zorg voor een degelijke weegzak. Er kan een vangst gemeld worden tot het tijdstip dat de wedstrijd eindigt plus 1 minuut.
11.U laat uw stek schoon achter en neemt uw vuil mee naar huis. Er wordt een vuilniszak verstrekt door de organisatie. Gebruik deze ook!
12.De organisatie/ alsmede de vereniging is op geen enkel punt aansprakelijk voor elke vorm van schade of letsel.
13.Bij het niet opvolgen van bovenstaande of van de aanwijzingen van uw sectorcontroleur volgt onmiddellijke schorsing. Er is dan geen sprake van restitutie van het inschrijfgeld.

 

 

 

 

 

Er was een probleem met je inzending. Controleer de onderstaande velden.