2e ALV 2022

24 maart 2022 in Algemeen

  

  Agenda 2e Algemene Leden Vergadering 2022 KEHV de Ruischvoorn Tilburg  

  Beste leden,  

  Graag nodig ik jullie uit voor de 2e Algemene Leden Vergadering 2022 op donderdag 14-04-2022 om 20:00 uur in het verenigingsgebouw aan de Centaurusweg.  

Agendapunten:  

  1. Opening  
  2. Mededelingen 
  3. Vaststelling van de agenda 
  4. Aanpassen Statuten.  Naar aanleiding van de nieuwe wet WBTR ( Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) die dit jaar is ingegaan moeten de Statuten worden aangepast. De notaris heeft al  nieuwe statuten samengesteld die voldoen aan die nieuwe wet. Wettelijk gezien moet deze statutenwijziging door de leden op de ALV worden goedgekeurd. Volgens de oude statuten moet voor een wijziging van Statuten minimaal twee derde van het aantal leden aanwezig zijn op de ALV om te mogen stemmen over wijziging in de Statuten. (2/3 van 5238 = 3492). Omdat dat aantal op de ALV van 17 maart 2022 niet aanwezig was dient er binnen 4 weken na die ALV een nieuwe ALV te worden gehouden waarin gestemd zal worden over het wijzigen van de statuten. Op die tweede ALV is het voldoende als twee derde van het aantal AANWEZIGE leden voor de aanpassing stemt. Voorzitter zal daarom tot stemming brengen of de aanwezige leden akkoord gaan met een aanpassing van de statuten. 
  5. Aanpassen Huishoudelijk Reglement.  Bij nieuwe statuten hoort ook een nieuw Huishoudelijk Reglement. Op de 1e ALV zijn afspraken gemaakt over een aantal aanpassingen in het concept Huishoudelijk Reglement. Gemaakte afspraken zijn verwerkt in het nieuwe Huishoudelijk Reglement.  Voorzitter zal tot stemming brengen of de aanwezige leden akkoord gaan met aanpassing van het Huishoudelijk Reglement. 
  6. WVTTK en Rondvraag. 
  7. Sluiting. 

 Wij hopen op een goede opkomst van leden, dus graag tot ziens op 14 april. Zowel de nieuwe Statuten als het nieuwe Huishoudelijk Reglement liggen vanaf 24 februari ter inzage op ons clubhuis. Elke donderdagavond kunt u op de inloopavond deze stukken bestuderen. Ook kunt u via email: benstoopen@home.nl een afspraak maken om op een woensdagochtend langs te komen. 

Met vriendelijke groet,  

 Ben Stoopen, Secretaris KEHV de Ruischvoorn Tilburg