Algemene leden vergadering gepland op 15 oktober gaat door.

29 september 2020 in Algemeen

Als gevolg van de Coronacrisis is de Algemene Leden Vergadering in het voorjaar niet doorgegaan. We hebben deze nu opnieuw ingepland en zal dus worden gehouden op 15 oktober. Aanvang 20.00 uur.
Alleen leden die zich hebben aangemeld worden toegelaten tot de vergadering.

Ondanks de nieuwe regels rondom corona laten we de ALV gewoon doorgaan, er hebben zich 20 leden aangemeld en we kunnen in onze kantine ruimschoots de 1.5 meter maatregel aanhouden.

De agenda voor de vergadering blijft gelijk.

 1. Opening.
 2. Notulen algemene ledenvergadering 2019
 3. Mededelingen
 4. Bestuursverslag 2019
 5. Financieel verslag 2019
 6. Begroting 2020
 7. Verslag Kascontrolecommissie
 8. Verkiezing Lid Kascontrolecommissie
 9. Vaststelling contributie 2021
 10. Bestuursverkiezing: verkiesbaar Ben Stoopen als secretaris
 11. Verslagen diverse afdelingen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting