Calamiteiten Melden     

 

nbanner5.jpg

JAARVERSLAG 2017  AFDELING VLIEGVISSEN

 

Clubavonden

Onze afdeling heeft om de andere week  (in de even weken) een vaste clubavond .

Naast mede vissers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen, worden deze avonden gebruikt om onze vaardigheden op gebied van vliegbinden en vistechnieken te ontwikkelen en te delen.   Aan het einde van het kalenderjaar wordt er jaarlijks een bindwedstrijd onder de leden gehouden met als hoofdprijs een vliegvis artikel. Gelukkig worden de clubavonden beter bezocht. We spannen ons in, om met interessante onderwerpen meer leden naar de vaste clubavond te krijgen.

Lezingen

Een aantal clubavonden wordt gebruikt om lezingen te houden .

Dit jaar hebben we voor de volgende onderwerpen gekozen, voor het verhaal van Hans Bock die met zijn speciale fiets door IJsland heeft gefietst en een prachtig verslag en ervaringen aan onze clubleden heeft gedeeld. Verder is er een informatie avond geweest over de grensmaas. Een van de mooiste rivieren in ons land. Dit jaar krijgt de grensmaas een vervolg als onderwerp.  Verder is er ook extra aandacht besteed aan het binden van vliegen op de Rur en de Fintvliegen. Verder hebben we nog een knoopavond gehouden, waarbij de knopen getest werden. Te weten dezelfde knopen met dezelfde lijndikte.

Donderdagavonden

In de weken dat we geen clubavond hebben is er de mogelijkheid om op de vaste donderdag  avond te binden.  Een redelijk vast clubje ontmoet elkaar dan en bind verschillend vliegen.

Casten

Vanwege het feit dat het goed uitwerpen van een lijn  nog niet zo eenvoudig is, worden er in de winterperiode om de andere week op zondagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur werplessen gegeven, onder de bezielende leiding van Peter Timmers.  Buiten de basisworpen worden ook de speciale worpen aangeleerd. Tevens werkt het ook om beginners en geïnteresseerden op een ontspannen manier kennis te laten maken met het vliegvissen.  Dit jaar is er alleen op de avonden in het voorjaar en najaar gecast.

We bieden ook altijd een proefles aan voor potentiële leden waarbij gebruik gemaakt kan worden van materiaal van de club.

 

 

 

Gezamenlijke activiteiten

Hieronder wordt o.a. verstaan het bezoeken van vliegvisbeurzen in Nederland en daarbuiten en gezamenlijk gaan vissen.

Dit jaar hebben we diverse visdagen georganiseerd met o.a snoeken, deze dag kende een mooi aantal deelnemers die met een hapje en drankje werd afgesloten.

Maar ook een dag op de Nieuwe waterweg om de Fint te bevissen, met een heel mooi aantal gevangen vissen.

In het voorjaar is er een visdag naar Monschau georganiseerd. Helaas kende deze dag wat weinig deelnemers.

 

Ondersteuning algemene clubactiviteiten van de Ruischvoorn.

Op de jeugddag geven we als vliegvisafdeling acte de préséance, om jeugdleden kennis te laten maken met het vliegvissen. Zoals het binden van een red tag en het werpen met de vliegenhengel.

Website

Onze website wordt actief beheerd en gebruikt als informatiemedium naar onze leden.

Dit jaar is onze website helemaal aan de huidige eisen van de tijd bijgewerkt en opnieuw vorm gegeven. Daarnaast wordt vooraf een nieuwsbrief verstuurd over het thema op de betreffende clubavond.

Al onze geplande activiteiten of andere interessante informatie wordt hier op geplaatst.

Ook verslagen , foto’s en filmpjes worden op de website geplaatst.

 

We zijn  redelijk tevreden over het afgelopen jaar en blijven ons inzetten voor een levendige vliegvisafdeling.

 

Vliegvisafdeling de Ruischvoorn

 

 

 

 

 

IMG_8271.jpg

Website: Zegenrijk