Calamiteiten Melden     

 

nbanner2.jpg

De Visstandbeheercommissie (VBC) van de KEHV De Ruischvoorn is verantwoordelijk voor het visstand- en waterbeheer van de vereniging. De VBC is in november 2000 opgericht. 

De Verenigingslijst van Viswateren van de KEHV De Ruischvoorn omvat een groot arsenaal aan wateren. Grofweg vallen de wateren uiteen in drie watersystemen. Per watersysteem is er een visstandbeheerplan (VBP) opgesteld. Deze VBP’s vormen de basis voor de activiteiten van de commissie. Bovendien is de commissie vertegenwoordigd in de overkoepelende VBC van de federatie. Samengevat kent de VBC dus drie aandachtsgebieden:

 

  1. Wateren van de KEHV De Ruischvoorn: Het betreft hier de wateren gelegen in de gemeente Tilburg en enkele wateren in andere gemeenten. Voor de Tilburgse wateren is er in 1999 door de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) het “VBP Tilburgse wateren 2000-2010” opgesteld.
  2. Wilhelminakanaal: Het Wilhelminakanaal is opgenomen in de VBC Brabantse Kanalen-West. Ook voor dit watersysteem is recent een VBP opgesteld en aan de diverse overheden aangeboden. Namens De Ruischvoorn is Dhr. F. Jonkers in deze VBC actief.
  3. Op federatieniveau is een overkoepelende VBC opgericht om de werkzaamheden van de lokale VBC’s te coördineren en te ondersteunen. Dhr. F.Jonkers maakt momenteel van deze overkoepelende VBC deel uit.
 

Werkzaamheden

Bij de werkzaamheden van de VBC staan de diverse visstandbeheerplannen (VBP’s) centraal. De commissie probeert de adviezen en aanbevelingen in deze plannen ten uitvoer te brengen. Hierbij worden de gegevens in deze beheerplannen continu vergeleken met actuele gegevens, zoals verzameld door de VBC. Naast het uitvoeren van de VBP’s is het continu verzamelen van de volgende relevante gegevens dus een tweede kerntaak van de commissie:

Beschrijvende gegevens

Onder beschrijvende gegevens worden niet alleen gegevens omtrent grootte en inrichting van een water verstaan, maar ook de relevante beheer- en beleidsplannen van gemeente, provincie en waterschap. Hiertoe zijn diverse contacten gelegd binnen de gemeente Tilburg en Waterschap De Dommel.

Waterkwaliteit

Elk jaar worden een aantal aandachtswateren geselecteerd. Van deze wateren wordt elke maand de waterkwaliteit gecontroleerd op een aantal parameters.

Watervegetatie

Op de geselecteerde aandachtswateren wordt in juni en september de watervegetatie systematisch geinventariseerd.

Visstand

Gegevens omtrent de visstand zijn moeilijker te achterhalen. Een enkele keer komen deze gegevens voort uit afvissingen of bemonsteringen. De belangrijkste bron voor deze gegevens is echter de hengelvangstrapportage (HVR). Dit zijn de vangstgegevens van sportvissers. Om deze gegevens te verzamelen heeft de commissie een speciaal formulier ontwikkeld. Deze vangstrapportage bestaat uit een gedeelte waarop tijdens een vissessie de vangsten geturfd kunnen worden en een gedeelte met handreikingen hoe de verschillende vissoorten van elkaar te onderscheiden. De vangstrapportage is af te halen en in te leveren op het kantoor van De Ruischvoorn en bij een aantal hengelsportwinkeliers in Tilburg.

Bovendien kunt u uw vangsten Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. doorgeven aan de coordinator van de VBC, de heer F. Jonkers. Vermeld daarbij:

 

 

  • uw naam
  • vangstdatum
  • het water waarop u hebt gevist
  • de vismethode (vaste stok, match, feeder, karpervisserij dmv werphengel etc.)
  • per vissoort die u hebt gevangen, de categorie van de lengtemaat (1-5cm, 6-10 cm, 11-15 cm, etc.) , en het aantal vissen in die maat (dus bijvoorbeeld: Blankvoorn 6-10 23 stuks)

Visserijgebruik

De verzamelde gegevens worden niet alleen gebruikt voor het aanpassen of opstellen van nieuwe visstandbeheerplannen, maar ook om het effect van genomen maatregelen te vervolgen en problemen tijdig te signaleren. Bovendien kan de commissie aan de hand van de gegevens bepalen welke wateren er jaarlijks als speciale aandachtswateren worden aangemerkt.

Hoe u kunt helpen?

U kunt voor zaken aangaande het visstand- en waterbeheer met ons contact opnemen via het kantoor van De Ruischvoorn en per e-mail. U kunt uw e-mail richten aan het secretariaat van De Ruischvoorn.

U kunt met uw klachten aangaande bepaalde wateren contact opnemen met de gemeente. Dit kan snel en efficiënt via het Centrale Meldpunt van de gemeente Tilburg (tel. 0800-1920). Onze ervaring is dat dit meldpunt zeer goed werkt en dat problemen adequaat bekeken worden. Bijkomend voordeel is dat de klachten officieel geregistreerd worden en de gemeente er op kan worden aangesproken indien er geen actie wordt ondernomen. Overigens wordt De Ruischvoorn automatisch door het centrale meldpunt van uw klacht op de hoogte gebracht.

Indien u interesse heeft in onze werkzaamheden kunt u altijd contact opnemen met de VBC. Gezien het grote waterarsenaal en de vele taken die de commissie heeft, zijn wij altijd op zoek naar versterkingen. De VBC is niet alleen op zoek naar nieuwe commissieleden, maar ook naar een vaste groep vrijwilligers die zo nu en dan hand en span diensten willen verlenen bij onze activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan de distributie van de vangstrapportage en de enquête, de jaarlijkse afvalruimdag, afvissingen, visuitzettingen, etc. Aan u de keus welke werkzaamheden u wilt verrichten en welke tijdsinvestering u daarvoor wilt maken.

Contacten

Naast het feit dat u ten alle tijden met ons contact op kunt nemen zullen wij u ook regelmatig informeren over onze activiteiten en vorderingen.

IMG_6715.jpg

Website: Zegenrijk