Calamiteiten Melden     

 

nbanner6.jpg
 1. De stekken zijn uitgezet met nummers. Het koppel mag 25 meter links van deze markering  tot 25 rechts van deze markering hun stek opbouwen. De hengels dienen binnen deze 50 meter geplaatst te zijn. De lijnen/haakmontages mogen buiten deze zone gebracht worden.
 2. Op elke stek is er voldoende plaats voor een standaard bivvy, Kun je je tent niet plaatsen omdat ie te groot is dan is dat geen reden om een andere stek te vragen.
 3. Er mag per koppel met maximaal 4 hengels gevist worden.
 4. Per koppel dient men te gebruiken: 1 deugdelijke en voldoende dikke onthaakmat, een stevige weegzak,  voldoende ruime bewaarzakken.
 5. Nachtvissen is toegestaan echter dient men wel te beschikken over een Karper tent of Paraplu en zijn recreatie tenten verboden.  U dient geen overlast aan omwonenden te veroorzaken tijdens het nachtvissen.
 6. Het gebruik van voerboten en rubberboten is toegestaan.
 7. Er is geen voerbeperking. Wij raden u aan om echter niet overdreven te storten met voer.
 8. U dient elke gevangen karper in voldoende diep water te zakken en dusdanig te plaatsen dat de vis geen schade kan oplopen. U stuurt de controleur van uw sector een SMS met de tekst: Vangst, en uw steknummer. De controleur zal zo snel als mogelijk is de vis komen wegen en noteren. Wegen geschied met de weegschaal van de controleur. U  draagt zorg voor een degelijke weegzak. Er kan een vangst SMS gestuurd worden tot het  tijdstip dat de wedstrijd eindigt plus 1 minuut.
 9. Zowel de controleur als de vanger tekent het ingevulde vangstformulier met daarop het gewicht van de gevangen karper voor akkoord .
 10. U laat uw stek schoon achter en neemt uw afval mee naar huis.
 11. Kampvuren zijn verboden
 12. De organisatie/ alsmede de vereniging  is op geen enkel punt aansprakelijk voor elke vorm van schade of letsel.
 13. Bij het niet opvolgen van bovenstaande of van de aanwijzingen van uw sector controleur volgt onmiddellijke schorsing. Er is dan geen sprake van restitutie van het inschrijfgeld.
 14. Andere vissers die niet aan de wedstrijd deelnemen dienen gerespecteerd te worden, in overleg met het Bestuur wordt dan een andere stek toegewezen mocht er onverhoopt een recreatieve visser op uw stek zitten.
 15. Beslissingen van het bestuur van Karperafdeling Tilburg zijn bindend.
IMG_6704.jpg

Website: Zegenrijk