Calamiteiten Melden     

 

nbanner6.jpg

Vispas online bestellen en meteen vissen klik hier of koop hem bij Glaudemans of Ravenof bij ons op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur, U kan bij ons niet pinnen.  

Informatie over vergunningen

Kosten lidmaatschap 

Lidmaatschap beëindigen
Wervingsactie  Adreswijziging Contact ledenadministratie

 

Dinsdag  10 april 2012 is er een overleg geweest tussen de Ruischvoorn, vertegenwoordigd door onze voorzitter Ad Leijer en ondergetekende en Waterschap De Dommel.  Dit naar aanleiding van de calamiteit met de waterkwaliteit afgelopen november 2011 op de Lange Jan.

 

Het doel van deze bijeenkomst was om duidelijkheid te krijgen over hoe er in de toekomst gehandeld zal moeten worden indien er zich weer een calamiteit aandient op een viswater van de Ruischvoorn in het gebied dat onder Waterschap De Dommel valt.

 

Het waterschap heeft hierin een adviserende rol, de eigenaar van het water dan wel de pachter van het visrecht zijn zelf verantwoordelijk voor de te ondernemen acties. Het Waterschap zal zelf ingrijpen indien deze acties niet worden ondernomen, de eventuele kosten die daaruit voortvloeien zullen worden verhaald, het Waterschap heeft daar geen budget voor.

 

Het Waterschap test diverse openbare wateren op waterkwaliteit, ze willen de Lange Jan in dit onderzoek mee laten lopen,  om zo de waterkwaliteit te monitoren.

De uitslagen van de bemonsteringen zullen ook aan de Ruischvoorn beschikbaar worden gesteld.

Vanaf dit jaar zal de Lange Jan worden opgenomen in het meetnet Gezondwater.

Aangezien er vissterfte is geweest wordt de plas 4 x per jaar gemeten (mei t/m augustus) in ieder geval voor de duur van 3 jaar.

 

De parameters die zullen worden bemonsterd zijn:

        ·         Blauwalg

        ·         Bacteriën E. coli en I. enterococcen

        ·         Veldpakket: pH, de zuurgraad van het water.

                                    O2,  het zuurstofgehalte van het water.

                                    EGV, het electrisch geleidend vermogen, dit zegt iets over de

                                    hoeveelheid opgeloste stoffen in het water.

                                    doorzicht en temperatuur.

 

 

Ook is er een toezegging uitgekomen dat we in de toekomst gezuiverd regenwater uit hun zuivering op de Lange Jan kunnen laten lopen en aan de andere kant af laten wateren.

Dat kan pas als deze zuivering in gebruik is genomen, we zouden dan zelf de inlaat kunnen bedienen.

Pas aangelegde zuivering van Waterschap de Dommel

 

Goede ontwikkelingen denk ik, maar er ligt natuurlijk een flinke taak voor het VBC om de Lange Jan weer op de (vis)kaart te zetten…

 

Fons Jonkers

 

IMG_8416.jpg

Website: Zegenrijk