Calamiteiten Melden     

 

nbanner7.jpg

Vispas online bestellen en meteen vissen klik hier of koop hem bij Glaudemans of Ravenof bij ons op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur, U kan bij ons niet pinnen.  

Informatie over vergunningen

Kosten lidmaatschap 

Lidmaatschap beëindigen
Wervingsactie  Adreswijziging Contact ledenadministratie

 

Op 28 december is er gèèn zitting van het bestuur, we verwelkomen U in het volgende jaar weer op donderdagavond tussen 19.00 en 20.00

Ook bent U welkom op onze nieuwjaarsreceptie op 11 januari van

Lees meer...

Ledenwerf actie 2018

De laatste drie jaar loopt het ledenaantal omlaag, om het tij te keren en daarmee een goed beheer van ons viswater te borgen zijn we een wervingsactie gestart.

Hoe werkt het?

  1. Indien

    Lees meer...

Ledenwerf actie 2018

De laatste drie jaar loopt het ledenaantal omlaag, om het tij te keren en daarmee een goed beheer van ons viswater te borgen zijn we een wervingsactie gestart.

Hoe werkt het?

  1. Indien

    Lees meer...

Er is een melding binnengekomen over wangedrag van een visser.

Iemand was aan het roeien en een karpervisser ging helemaal uit zijn dak en heeft daarbij de desbetreffende persoon verrot gescholden.

Niet

Lees meer...

Sinds maart 2017 ben ik Voorzitter geworden van deze mooie vereniging, nou niet omdat ik dat ambieerde maar omdat onze Voorzitter wegens gezondheidsredenen zijn taak neer moest leggen en we al een

Lees meer...

Subcategorieën

IMG_6627.jpg

Website: Zegenrijk