Calamiteiten Melden     

 

nbanner9.jpg

Vispas online bestellen en meteen vissen klik hier of koop hem bij Glaudemans of Ravenof bij ons op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur, U kan bij ons niet pinnen.  

Informatie over vergunningen

Kosten lidmaatschap 

Lidmaatschap beëindigen
Wervingsactie  Adreswijziging Contact ledenadministratie

 

Op donderdag 21 maart 2019 om 20.00 uur wordt in ons clublokaal de jaarlijkse algemene ledenver-gadering gehouden.

De agenda voor de vergadering is als volgt:

  1. Opening
  2. Notulen algemene

    Lees meer...

Ledenwerf actie 2019

De laatste drie jaar loopt het ledenaantal omlaag, om het tij te keren en daarmee een goed beheer van ons viswater te borgen zijn we een wervingsactie gestart.

Hoe werkt het?

  1. Indien

    Lees meer...

Van 15 juli tot en met 15 augustus zijn wij gesloten wegens vakantie.

U kunt uiteraard wel onze vergunningen kopen bij Raven of Hertog Hengelsport.

 

Lees meer...

Privacyverklaring van KEHV de Ruischvoorn:

 

KEHV de Ruischvoorn is gevestigd te Tilburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:40258364. Deze

Lees meer...

Op 28 december is er gèèn zitting van het bestuur, we verwelkomen U in het volgende jaar weer op donderdagavond tussen 19.00 en 20.00

Ook bent U welkom op onze nieuwjaarsreceptie op 11 januari van

Lees meer...

Subcategorieën

IMG_6704.jpg

Website: Zegenrijk