Calamiteiten Melden     

 

nbanner8.jpg

Vispas online bestellen en meteen vissen klik hier of koop hem bij Glaudemans of Ravenof bij ons op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur, U kan bij ons niet pinnen.  

Informatie over vergunningen

Kosten lidmaatschap 

Lidmaatschap beëindigen
Wervingsactie  Adreswijziging Contact ledenadministratie

 

Jaarverslag Afdeling Horeca 2017

Hierbij het jaarverslag van de afdeling horeca, ook dit jaar weer de gebruikelijke activiteiten. Als eerste weer onze nieuwjaarsreceptie. De opkomst was iets beter dan vorig jaar en het was zoals altijd weer een gezellige ontmoeting onder het genot van een hapje en een drankje. Ook het afgelopen jaar heeft de KSN meerdere malen gebruik gemaakt van ons clublokaal, daarvoor onze dank. Afgelopen jaar waren er weer de reguliere bestuurs- en afdelingshoofdenvergaderingen. De door de activiteiten commissie georganiseerde dart- en kaartavonden werden goed bezocht en zeker niet te vergeten onze bingoavonden, die altijd overvol zijn. Ook hierbij zijn wij zeer blij met onze barvrijwilligers(sters), die altijd klaar staan. De thema avonden en de karper challenge, georganiseerd door de karperafdeling waren overvol. Onze vrijwilligers(sters) staan ook altijd paraat voor alle, door de concourscommissies georganiseerde witvis wedstrijden o.a voor de jeugd  senioren en 55+. De nieuwe activiteiten kaarten en biljarten, opgestart door de 55+ afdeling in de wintermaanden worden zeer goed bezocht (dinsdags om de 14 dagen en hierbij is iedereen van onze vereniging welkom). Dan hebben wij nog de afdeling vliegvissen, jammer dat deze afdeling de laatste jaren aan het terugvallen is. Evenzo is dit het geval bij onze clubavonden op donderdagavond, wat wij zeer betreuren. Ondanks deze terugloop waren wij enorm blij dat de GVT heeft besloten hun vergaderingen en feestmiddag in ons clubgebouw te laten plaatsvinden, hiervoor onze dank. Zuid- West Nederland heeft ook weer meerdere malen gebruik gemaakt van ons clublokaal. Al met al was 2017 voor de horeca weer een goed en gezellig jaar, ondanks dat wij dit jaar een iets mindere omzet hadden dan vorig jaar. Als laatste wil ik dan ook alle horecavrijwilligers(sters)  Ad, Ans, Frank, Greet, Hariette, Harrie, Maria, Mia, Nico, Sefa hartelijk bedanken voor hun enorme inzet en tijd.

Afdelingshoofd Horeca

Jos van Engelen

IMG_8336.jpg

Website: Zegenrijk