Calamiteiten Melden     

 

nbanner9.jpg

Vispas online bestellen en meteen vissen klik hier of koop hem bij Glaudemans of Ravenof bij ons op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur, U kan bij ons niet pinnen.  

Informatie over vergunningen

Kosten lidmaatschap 

Lidmaatschap beëindigen
Wervingsactie  Adreswijziging Contact ledenadministratie

 

Op 27 december is er geen zitting van het bestuur ivm de feestdagen.

Lees meer...

Indien U voor de contributie van 2017 gebruik wil maken van de automatische incasso, dient het volledig ingevulde formulier voor 1 november aanstaande bij de Ruischvoorn in bezit te zijn, alleen dan

Lees meer...


BESTUURSVERSLAG 2013

 

BESTUURSSAMENSTELLING:

Het bestuur heeft het afgelopen jaar enkele wijzigingen gekend.

Henri Ekeris is sinds de ledenvergadering van 14 maart met instemming van de aanwezige

Lees meer...

 

De vereniging wordt momenteel bestuurd door de onderstaande bestuursleden. In samenwerking met diverse commissies en afdelingen tracht dit bestuur de belangen van de vereniging en haar leden zo

Lees meer...

IMG_6718.jpg

Website: Zegenrijk